VocalLife AB's Integritetspolicy

På VocalLife AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna användar- och integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Ibland behöver vi uppdatera vår policy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter innan du väljer att gå med i någon av våra kurser/event. Genom att delta vid någon av våra kurser, så som körundervisning, gruppsång, sånglektioner eller event, så som teambuilding, kickoff, övriga privata evenemang ger du ditt samtycke till nedanstående villkor.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

E-post: info@vocallife.se

Personuppgifter och användarvillkor

Ifyllda personuppgifter du lämnar till oss i form av till exempel personnummer, namn, telefonnummer, e-postadress och hemadress behandlas av VocalLife AB, org.nr. 559145-7931 med anledning av ditt intresse för våra tjänster och för att kunna rådge och informera dig kring dessa via telefon, e-post, sms eller postala utskick.

Vi försäkrar att vi inte kommer att sälja några personuppgifter till tredje part.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

VocalLife AB, org.nr. 559145-7931, Industrigatan 10J, 21252 Malmö, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?

Kurser, körverksamhet/gruppsång

Vad vi samlar in: Personnummer, hemadress, telefonnummer, e-postadress, namn.

Var vi samlar det: Folkuniversitet, bokadirekt.se (bokningstjänst). mailchimp (tjänst för nyhetsbrev), interna dokument.

Varför samlar vi in det:

Folkuniversitet: Då vi har samarbete med folkuniversitet och samtliga kurser i körverksamhet och gruppsång ingår i dessa behöver vi dela din information med dem. Vårt samarbete består i att alla körkurser och gruppsång är en del av en studiecirkel. Vi kursstart skickas din information till folkuniversitet via mejl till berörd part för att de ska kunna samla din data till studiecirkeln som kursen är en del av. Önskar du radera någon av denna information ber vi dig kontakta folkuniversitet. http://www.folkuniversitetet.se

Excel-dokument/word-dokument: För att enkelt kunna ge din information under kursens gång sparar vi din information på med ett internt excel-dokument. På detta dokument sparar vi endast namn, telefonnummer och mejl-adresser. Senast sex månader efter avslutad kurs ska denna lista raderas. Är du medlem i olika körer kan du hamna på flera listor. Endast berörda pedagoger som leder undervisning samt ledningen av StudioEllen och VocalLife AB har tillgång till detta excel- dokument.

Bokadirekt.se som är tjänsten där alla bokningar sker. Där finns all information lagrad till du önskar att den ska raderas. Dock behöver vi denna under kursens gång för att kunna kontakta dig snabbt vid exempelvis inställd lektion eller likande händelse som kräver snabb åtgärd. Den mejl du anger kommer också bli en del av vårt nyhetsbrev. Se nedan hur vi behandlar detta nyhetsbrev och hur du enkelt kan radera dig själv från listan.

Klarna: All information du angett via bokadirekt går till Klarna som är en betalningstjänst. Klarna behöver din data för att hantera betalningar och för att kunna bokföra.

För att radera information från klarna ber vi dig kontakta Klarna direkt via www.klarna.se

Kurser, privata sånglektioner eller sånglektioner för två

Vad vi samlar in: Telefonnummer, e-postadress, namn, hemadresser, personnummer.

Var samlar vi in det: Bokadirekt och mailchimp (tjänst för nyhetsbrev), interna dokument, mejlkonversation.

Varför samlar vi in det:

Bokadirekt.se: är tjänsten där alla bokningar sker. Där finns all information lagrad till du önskar att den ska raderas alternativt går in via bokadirekt.se och tar bort din information. Dock behöver vi dina uppgifter under kursens gång för att kunna kontakta dig snabbt vid exempelvis inställd lektion eller liknande händelse som kräver snabb åtgärd. Den mejladress du anger kommer också bli en del av vårt nyhetsbrev. Se nedan hur vi behandlar detta nyhetsbrev och hur du enkelt kan radera dig själv från listan.

Klarna: All information du angett via bokadirekt går till Klarna som är en betalningstjänst. Klarna behöver din data för att hantera betalningar och för att kunna bokföra.
För att radera information från klarna ber vi dig kontakta Klarna direkt via www.klarna.se

Excel-dokument/Word-dokument: I vissa fall behöver vi spara dina uppgifter på ett internt dokument. Detta för att enkelt kunna ge din information och för att enkelt kunna kontakta dig. På detta dokument sparar vi endast namn, telefonnummer och mejladresser. Senast sex månader efter avslutad kurs ska denna lista raderas. Är du medlem i olika körer kan du hamna på flera listor. Endast berörda pedagoger som leder undervisning samt ledningen av VocalLife AB har tillgång till detta Excel- dokument.

Anmälan till nyhetsbrev

Vad samlar vi in: Mejladresser

Var samlar vi in det: Genom okningssijten Bokadirekt där vi sedan flyttar det till mailtjänsten Mail Chimp

Varför samlar vi in det: För att kunna ge dig information som kan vara till ditt intresse för kommande kurser, speciella erbjudanden eller liknanade.

Teambuilding, kickoff, övriga egen-skapade event av privatpersoner, samt ansvarig för företagsevent som utger sina personliga uppgifter:

Vad samlar vi in: Namn, Mailadresser, telefonnummer, hemadress. Om nödvändigt även personnummer.

Varför samlar vi in det: I syfte till att kunna kontakta er samt för fakturaunderlag och bokföring.

Var samlar vi in det: interna dokument.

Excel-dokument/Word-dokument: I vissa fall behöver vi spara dina uppgifter på ett internt dokument. Detta för att enkelt kunna ge din information och för att enkelt kunna kontakta dig. På detta dokument sparar vi endast namn, telefonnummer och mejladresser. Senast sex månader efter avslutad kurs ska denna lista raderas. Är du medlem i olika körer kan du hamna på flera listor. Endast berörda pedagoger som leder undervisning samt ledningen av VocalLife AB har tillgång till detta Excel- dokument.

Övrig insamling av uppgifter. Gäller samtliga tidigare nämnda tjänster.

Intern mejlkonversation

Ibland skickar vi dina personuppgifter via mejl inom företaget då vi behöver informera varandra om dessa. Vi kan även behöva skicka dina uppgifter till personer utanför VocalLife AB men ser till att endast berörda parter får del av mejlet.

Vi behåller information du angivit via mejl så länge vi anser detta nödvändigt för att du ska kunna ta del av våra tjänster. I största möjlig mån kommer vi föra över dina uppgifter till excel- eller word-dokument för att bättre skydda dina uppgifter och då radera dessa från mejlen. Detta för att mejl anser vara mer osäkert än ett internt dokument.

Bilder och filmer

De bilder vi tar under körrep, lektioner, konserter eller liknande lagras hos oss internt. Dessa bilder lagrar vi för att kunna använda på vår hemsida, i Facebookinlägg, på Instagram, i mailutskick, LinkedIn, kurser.se, aktivitet.se, Bokadirekt samt övrig marknadsföring.

Swish

I vissa fall betalar du via Swish. Det är då bankerna som är ansvariga för sina uppgifter. Vänligen kontakta din bank för mer information.

Rätten att bli borttagen från följande listor under följande villkor:

Klarna: Varje gång du betalar via vårt bokningssystem Bokadirekt skickas dina uppgifter automatiskt till Klarna. Vill du bli borttagen hos Klarna ber vi dig kontakta dem via www.klarna.se

Bokadirekt bokningssystem: När du går kurser som bokas via Bokadirekts bokningssystem behöver vi spara kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig för exempelvis ombokning av lektion eller annan relevant information som rör kursen. All övrig data ska raderas om du önskar.

Folkuniversitet: (gäller endast körverksamhet och gruppsång):
Kontakta folkuniversitet.se för att radera dig från listor du är med på.

Excel-dokument/Word-dokument: Under pågående kurs/event och dylikt kan vi behöva behålla dina uppgifter för att kunna kontakta dig i ärenden gällande den specifika kursen/eventet och dylikt.

Nyhetsbrev, mail chimp: Klicka på ”unsubscribe” vid nästa utskick alternativt skriv ett mail till info@vocallife.se så raderar vi dig.

Mejlkonversation: Mejlkonversationer ses över en gång i kvartalet då vi raderar de mejl innehållande personuppgifter. Vi kommer även radera uppgifter i mejlen löpande om vi direkt kan se att denna uppgiften ej behöver finnas kvar. Anser vi att vi behöver behålla uppgifter kommer vi då flytta dessa till ett internt dokument eftersom det anses mer säkert.

Bilder/filmer: Vi frågar i förväg muntligt innan vi tar bilder om du inte vill synas offentligt och berättar att bilderna/filmerna kan komma att användas i marknadsföringssyfte. Om du känner i efterhand att du trots allt inte vill medverka kan du skriva till oss på info@vocallife.se så tar vi bort bilder/filmer där du syns.

När vi inte kan radera dina uppgifter:

I vissa fall kan vi inte radera dina uppgifter då vi har skyldigheter att spara dessa. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttlagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Hur snabbt ska vi agera

En månad efter din förfrågan ska vi ha raderat dina uppgifter. Om vi inte kan utföra detta är vi skyldiga att meddela detta via mejl till dig med anledning och hur lång tid detta beräknas ta.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Utdrag

Du har rätt att få ett utdrag på vilka uppgifter vi har om dig samt var dessa finns. För att få ett sådant utdrag ber vi dig kontakta oss på info@vocallife.se

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi ansvarar för att endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. Det är för att kunna tillgodose dig som kund och skapa bra service för dig.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Kontakta oss gärna: info@vocallife.se

Övrigt

VocalLife AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.